Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "A" Утешительный турнир


Парный чемпионат Пермского края (MP)
по спортивному бриджу
Пермь, 13 - 14 августа 2022 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ. ФИНАЛ А.  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

     DLR: N   VUL: None
  Q84 
  K762 
  1042 
  A75 
 K9 1 53
 A53 84
 KQ98 J653
 KJ64 Q10983
  AJ10762 
  QJ109 
  A7 
  2 
Makeable tricks for each denomination
and each hand under assumption
of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 10 10 5 4 E 6 3 3 8 9
S 7 10 10 5 4 W 6 3 3 8 9
minimax = 5* E, +300
BRD: 1 DLR: N VUL: None MAX = 8 MP's %
NS EW CONTR OL +/- SCORE NS EW NS EW
Ласкова Е. С.
Семисошенко М. М.
Моденкова А. В.
Седов А. А.
 4 S
K =    +420 4,00  -4,00  100%  0% 
Калганов А. В.
Малиновский Д. Ю.
Зелянин Р. В.
Рапопорт В. Э.
 3 S
K +1    +170 -1,00  1,00  38%  63% 
Егоров С. Ф.
Ягудин А. М.
Зайцев Б. А.
Мясников А. М.
 3 S
K +1    +170 -1,00  1,00  38%  63% 
Зотин А. В.
Лукинов В. А.
Магницкая Д. В.
Медведев С. В.
 3 S
4 +1    +170 -1,00  1,00  38%  63% 
Палагин Г. А.
Палагин Ю. А.
Гарусов К. А.
Козлов Д. В.
 2 S
K +2    +170 -1,00  1,00  38%  63%